4 jun 2019

Varslingsinstanser ved bråk og annet på friområde

Vedr. friområdet (parken) på Grilstad Marina. 

Dette området er offentlig og Sameiet Fjordhagen (og herunder styret) har ingen mandat eller direkte ansvar for dette området. Det oppfordres derfor at beboere melder saker direkte til riktige instanser.

Ved bråk/støy:
Kontakt politiet direkte på tlf. 02800.

Ved forsøpling, forslag til tilrettelegging av området etc.:
Kontakt Trondheim Kommune direkte.
Web: https://www.trondheim.kommune.no/trondheim-bydrift/
Tlf. 72 54 63 50
E-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no