11 okt 2019

Utvidelse av avtale med NOKAS

Styret i Sameiet Fjordhagen har utvidet eksisterende avtale med NOKAS. Den nye avtalen gjør det mulig for styret å be assistanse i forbindelse med sjenerende hus- eller festbråk i tilfeller dette viser seg nødvendig. Merk at det er kun styret som kan kontakte NOKAS i slike tilfeller – ikke den enkelte beboer.

Det gjøres oppmerksom på at nevnte bråk som måtte føre til at NOKAS tilkalles vil resultere i at beboer (seksjonseier) blir viderefakturert for denne tjenesten.