Endret: 11 jun 2019     Opprettet: 4 jun 2019

Service på filteraggregat i leiligheter byggetrinn 1

Viftene i filteraggregatene i leilighetene trenger service hvert annet år. 

Styret har engasjert firma Teknisk Ventilasjon AS til å gjøre jobben. Service på filteraggregater i byggetrinn 1 er planlagt gjennomført høsten 2019. 

Det er eier av leiligheten sitt ansvar at servicepersonellet får adgang til leiligheten på det tidspunkt som blir angitt. Samarbeid eventuelt med naboer i oppgangen om dette!

Ytterligere informasjon med konkrete datoer kommer.