20 jun 2019

Reklamasjoner i forbindelse med planter (byggetrinn 2)

I forbindelse med en reklamasjonssak mot leverandør av planter på byggetrinn 2 skal styret sende inn dokumentasjon på avvik i form av bilder. I den sammenheng ønsker vi hjelp fra beboere. Det oppfordres derfor til at bilder av døde eller skadde planter, med beskrivelse på hvor plantene befinner seg, sendes styret per e-post fjordhagen@styrerommet.net.