6 aug 2019

Oppfordring om sjekk av sluk på takterraser

I forbindelse med vannskade er det gjennom takstrapport avdekket at dette skyldes tett sluk på takterrasse. For å være føre var betydelige nedbørsmengder oppfordrer styret samtlige beboere i 4. etasje om å sjekke at sluk/avløp på terrasse er fri for skitt/rusk. Styret vil forøvrig gå en runde og sjekke alle sluker/avløp på bakkeplan i ettermiddag.

På generell basis oppfordres det at egne avløp, både på terrasser og også inne i leilighet, sjekkes og renses med jevne mellomrom.