7 feb 2019

Adresse oversikt over BT1 og BT2

I byggesammenheng er sameiet Fjordhagen inndelt i byggetrinn 1 og byggetrinn 2.

Byggetrinn 1

Byggetrinn 2

Grilstadfjæra 41

Grilstadfjæra 37

Grilstadfjæra 43

Grilstadfjæra 39

Grilstadfjæra 45

Skonnertvegen 9

Grilstadfjæra 47

Skonnertvegen 11

Strindfjorvegen 8

Skonnertvegen 13

Strindfjorvegen 10

Skonnertvegen 15

Strindfjorvegen 12

Strindfjorvegen 4

 

Strindfjorvegen 6