25 nov 2019

Når komfyrvakten løser ut

Det informeres om at dersom komfyrvakten løser ut så må sikringen ikke tas.

I de aller fleste tilfellene gjør komfyrvakten jobben sin, altså slår av strømmen på grunn av rask temperaturøkning. Dersom sikringen tas skapes problemer for beboer selv og eventuell tekniker.

Dersom komfyrvakten løser ut uten at dette er ønskelig er løsningen å trykke på knappen på sensoren; da lyser den grønt og er "klar" igjen.