13 jun 2018

Mistet nøkkel eller låst deg ute

Ring NOKAS Innlåsingsassistanse - tlf 916 45 956

Sameiet Fjordhagen har inngått en avtale med NOKAS Innlåsingsassistanse hvor du kan få hjelp hvis du har låst deg ute eller har mistet nøkkelen din.

 

Innlåsingsassistanse:

  • Ved tilkalling av vekter blir den enkelte rekvirent og vekter enig om når oppdraget skal utføres. Rekvirent blir fakturert for dette direkte. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet alle årets dager.

 

  • Den enkelte må kunne identifisere seg for vekter ved ankomst. Da med for eksempel huskontrakt, leiekontrakt, evt post  etc. som viser tilhørigheten til boenhet er riktig, i tillegg til gyldig legitimasjon. (Førerkort/bankkort/PASS) Hvis en person ikke kan fremvise legitimasjon ved vekters ankomst vil ikke det bli foretatt opplåsing.

 

  • NB! Når man bestiller en innlåsing så kan det bli noe ventetid, da dette er en type tjeneste som må vike for andre typer alarmer som vår vektere betjener. Dette tilstrebes avtalt på telefon direkte mellom rekvirent og vår vekter.

 

Priser:

Prisen er 195,- eks.mva pr mnd. for selve oppbevaringsavtalen. Denne kostnaden inngår i månedlige felleskostnader - som blir fordelt på alle leilighetene.

Deretter 850 kr eks.mva for hvert enkelt oppdrag som rekvireres. Hvor rekvirent blir fakturert for dette direkte.

 

 

Klistermerke med tlf.nr 916 45 956 til Nokas

- vil bli hengt opp på informasjonstavlene i hver oppgang.