Endret: 26 apr 2018     Opprettet: 22 jan 2017

Sporstsbod i kjeller

Informasjon om gjenstander som ikke bør oppbevares i sportsbod uten å være pakket inn.

Grilstad Marina har den siste tiden registrert et par henvendelser fra beboere som har oppbevart ulike objekter i sportsboden sin, med uheldig konsekvens for den det gjelder (objektene har delvis blitt ødelagt). Dette kan være objekter som klær, sko, bøker, malerier etc. I denne forbindelse vil Grilstad Marina minne dere på følgende:

Sportsbod i kjeller er beregnet for oppbevaring av for eksempel ski, sykkel, dekk, hagemøbler osv. Den er ikke beregnet til oppbevaring av tekstiler, papirer, malerier, bøker eller lignende. Dersom dette skal oppbevares i boden, må det oppbevares i helt tette plastbokser med lokk. En slik oppbevaring skjer for øvrig på beboers eget ansvar. Det er videre meget viktig å ikke stable boden helt full av kasser/utstyr. Dette på grunn av at luften i boden må ha mulighet til å sirkulere.