18 feb 2019

Rydding av sykler som står på felles sykkelparkering i garasjen

Hvis du ønsker å benytte deg av felles sykkel parkering i garasjen, må du sette på klistermerke du har fått utdelt.

Vi har et lite areal rett innenfor garasjeporten i garasjensom er forbeholdt felles sykkelparkering.

 

Sykkelparkeringen er ment for de som jevnlig har bruk for sykkel.

 

Vi ser at mange av syklene som står der, ikke har vært i bruk på en god stund.

Det er ønskelig at disse syklene:

  • i stedet blir oppbevart i kjellerboden til hver enkelt beboer.
  • Det er også mulighet for å ha sykkel stående ute på de områdene hvor det er satt opp sykkelholdere. (Utendørs mellom G45/S12 og S6/Sk9 er det sykkelparkering under tak).
  • Eventuelt kan man sette sykkelen bak bilen sin, men kun hvis bilens størrelse tilsier at det er plass til det. Bilen må ikke komme ut i kjørebanen, da dette kan vanskeliggjøre inn og utkjøring for biler på motsatt side). Utforming/plassering av p-plassen avgjør også om dette er et alternativ.

 

Hvis du ønsker å benytte deg av felles sykkel parkering i garasjen, har du fått utdelt klistermerker i postkassen din/deres – som vi ønsker at du/dere setter på rammen på sykkelen. (Underlaget på sykkelen bør være rengjort før du fester klistermerke)

Sykler som står på felles sykkelparkering uten klistermerke etter 01.05.2019 vil bli satt utendørs av vår vaktmester.

 

 

Mvh

Styret

 

Har du spørsmål/tilbakemeldinger, kan du sende epost til styret: fjordhagen@styrerommet.net