Endret: 26 apr 2018     Opprettet: 21 des 2017

Riktig bruk av avfallsuget

Husk rett bruk av avfallsuget. Alt som kastes i restavfall skal i bæreposer som knytes godt igjen. Store pappesker må deles, f.eks pizzaesker må deles i to for å unngå at dem bretter seg ut.

Husk rett bruk av avfallsuget!

Alt som kastes i restavfall skal i bæreposer som knytes godt igjen.

Store løse gjenstander som ikke passer i poser skal bringes til returpunkt eller til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.

Stor embalasjepapp, kartong skal bringes til returpunkt (returpunkt finnes i enden av Grilstadporten). Det skal ikke kastes avfall som ikke lett går igjennom innkastlukene.