30 jan 2019

Nabovarsel pelearbeider på felt B3

På vegne av Grilstad Marina AS sendes nabovarsel i forbindelse med søknad om pelearbeider for seks «bryggevillaer» på Grilstad Marina felt B3.

Det skal bygges seks «bryggevillaer» og hver av disse skal fundamenteres på peler i sjø og vil bli landfast kun på en side, mot nord. På peletopper skal det senere støpes dragere og plater av betong som vil danne fundament for videre arbeider.

 

Hver «bryggevilla» skal stå på 14 stk. peler (til sammen 84 stk. peler). Alle peler består av borede stålrør som skal bores til fjell.

 

Pelene på topp av plastringskant skal bores med bruk av borerigg stående på land. Peler i sjøen bores med bruk av borerigg plassert på flåte.

 

Av hensyn til omgivelsene er det valgt å benytte borerigger og bore ned peler i stedet for å slå (ramme) dem ned. Borerigger vil også generere lyd, men ikke tilsvarende lydnivå og mulige rystelser som en pelerigg for ramming ville kunne generere.

 

Det er planlagt oppstart i januar/februar og arbeidstidene vil bli:

- mandag til fredag: kl 07.00 – 19.00

- lørdag: kl 09.00 – 15.00

 

Småbåthavna langs B4 KANALEN skal i størst mulig grad være operativ mens pelearbeidene pågår. Dialog vil bli opprettet med Båteierforeninga mens arbeidet pågår.

 

Dersom dere har merknader til pelearbeider, må disse sendes til oss innen to uker etter at dette varslet er sendt. Send gjerne på epost.

 

Til info vil selve utbyggingen av felt B3 bli omsøkt i en egen byggesak og dere vil motta eget nabovarsel med tegninger for dette.

 

Med vennlig hilsen

ÅF ADVANSIA AS

Monica Gulbrandsen

+47 913 62 875

monica.gulbrandsen@afconsult.com