Endret: 27 feb 2019     Opprettet: 1 feb 2019

Komfyrvakt på byggetrinn 1

Har du problemer med komfyrvakta, tar du kontakt med support på 908 24 101.

Noen beboere på byggetrinn 1 opplever at komfyrvakta kobler ut komfyrtoppen.

For å få hjelp tar du kontakt med leverandøreren EFP Nordic på support pr tlf. 908 24101 som enkelt kan fortelle deg hva som må gjøres i ditt tilfelle.

Styret jobber sammen med leverandøren med å finne ut av hvorfor noen beboere har dette problemet.

 

 

 

OVERSTYRING av komfyrvakt gjør det mulig å bruke platetopp som en nødløsning dersom det er feil på komfyrvakta eller batteriet er utladet.
TILTAK: Kontakt support på 90824101 for feilsøking eller bestilling av batteri, dersom du ikke får anlegget i gang igjen på normal funksjon.

Som nødløsning gjør følgende:

  • ta ut batteriet
  • bryt strømkursen til platetopp (komfyr) i sikringsskapet, for deretter å sette denne på igjen
  • dette gir strøm til platetopp i inntil 3 timer
  • gjenta dette om ønskelig

 

 

VED STRØMSTANS.

Når strømmen er kommet tilbake:

  • Hold inne sensorknapp fra lys skifter fra grønt til rødt, deretter slipp knappen.
  • Gjenta dersom strømmen ikke kom tilbake, det kan være BARNESIKRING som er koplet inn.
  • Fortsatt ikke strøm på platetopp kan man ta ut og inn batteriet (hold ute i 6-7 sek.) og trykke én gang på sensorknappen. Se mere under SPØRRE-indikasjon 5 nedenfor.
  • Kontakt support på 90824101 for feilsøking
  • Bruk OVERSTYRING inntil du får orden på komfyrvakten igjen.

 

 

FORKLARING TIL BYTTE AV 3,6 V BATTERI I KOMFYRVAKTSENSOR I TAK

For å komme til batteriplasseringen, press inn sensoren fra to tilstøtende sider, slik at sensor løsner fra bakstykket. Nar sensor er tatt ned, erstattes ekisterende batteri ved å dra batteriet slik at de to metalpinnene trekkes i retning vekk fra  sensor. Nytt batteri monteres før sensorene plasseres tilbake i bakstykket, mend sensorøyet pekende mot platetopp. Pass på at monteres med korrekt polaritet. Når batteri er installert, gi ett kort trykk på trykknappen på sensoren for å aktivere systemet.