19 mar 2019

Kjøp av flere husnøkler

Om du ønsker å få kjøpt flere nøkler må du henvende deg til

vår kontaktperson hos forretningsfører OBOS - Lisbeth Birkeland: 

lisbeth.birkeland@obos.no 

 

Det må oppgis følgende informasjon:

Leilighets nummer og adresse

Nøkkelnummer

Bekreftelse på at du er deg.

 

 

Kontaktinformasjon OBOS, avdeling Trondheim: 

https://www.obos.no/dette-er-obos/kontakt-obos/trondheim