14 nov 2019

Informasjon fra Grilstad Marina ang. byggearbeid på Fullriggerøya

Her følger informasjonsskriv fra Grilstad Marina ang. byggearbeid på Fullriggerøya.

B3 FULLRIGGERVEGEN 
Byggetrinn 1 (BT1) 

Info! 

Graving har nå pågått i noen uker og hovedmengden av løsmasser for BT1 er kjørt ut av området. Vi er også i gang med betongarbeidene for BT1. Under «Havnetunet Sør» og «Bryggeleiligheter» skal det bygges en felles p-kjeller. P-kjeller og deretter veggskiver og etasjeskillere i dekkene oppover bygges av plasstøpt betong. Tårnkran som i dag er reist på byggeplassen vil være i virksomhet under hele byggeperioden. 

For «Bryggevillaer» (3 stk.) som står på peler i sjøen skal det først monteres prefabrikerte betongelementer på topp av peler. Det benyttes da en stor mobilkran som vil være i kontinuerlig / fortløpende drift for å montere mest mulig elementer på kortest mulig tid. 

Deretter blir veggskiver og etasjeskillere i dekkene oppover også i disse byggene oppført av plasstøpt betong. 

 

Arbeidstid blir til vanlig innenfor tidsrommene 

  • mandag til fredag: kl 07 - 19 
  • lørdag: kl 08 – 15 

men spesielt nå i startfasen hvor vi skal bygge kjeller og kjellergulv er vi prisgitt værforholdene og må tilpasse de enkelte arbeidsoperasjoner etter sjøvannsstanden (flo og fjære). 

 

Av den grunn vil det bli utført arbeider utenfor angitte klokkeslett (både før og etter) med støping og bearbeiding av betongoverflatene. Samtidig vil transport av betong med betongbiler til byggeplass foregå. 

Vi ser ikke for oss at arbeidene som beskrevet her er av spesielt støyende karakter, men noe lyd (og lys) må forventes generert av disse arbeidene. 

Vi ber om forståelse for de nødvendige tilpasninger vi er avhengig av for å få gjennomført prosjektet på forsvarlig måte.