Endret: 22 feb 2019     Opprettet: 9 des 2018

HMS brann vernerunde 2018

Høsten 2018 ble det gjennomført en HMS vernerunde rettet mot brannsikkerhet.

Deltakere i vernerunden var representanter fra Styret, samt vaktmester Bonitas.

Stort sett ser det bra ut, men det var noen punkter som kan være bedre, og som er viktig for den enkelte beboer i Fjordhagen.

 

Rømningsveier

Må holdes fri for gjenstander som hindrer vei ved rømming.

Dette gjelder i alle oppganger og felles områder.

Sykler, planter, møbler og annet som står i veien ved en hurtig evakuering må fjernes.  Dette  ansvaret ligger hos den beboeren som har satt noe i oppgangen, og noe som beboerne i en oppgang kan samarbeide om.

 

Brannslukkingsapparat

Apparat i den enkeltes leilighet må holdes i orden. Dette inkluderer årlig risting av pulverapparater. Dette er eier av leiligheten sitt ansvar. Brannslukkingsapparat som står på fellesområdet blir ordnet av vaktmester.

 

Brannfarlige væsker

De må oppbevares betryggende. Generelt vil vi tilrå at det ikke er brannfarlige væsker i boder eller i garasje. Dette er den enkelte bod-eier, og eier av parkeringsplass sitt ansvar å ivareta.

 

Brannfarlige materiale

Plassering av dekk, bilutstyr, hyller, møbler o.l vil vi tilrå at ikke skal oppbevares på parkeringsplass. Dette er den enkelte eier av parkeringsplass sitt ansvar å ivareta.

 

Brannvegg

Ved arbeid i fellesrom som fører til at det må bores hull i brannvegger i kjelleren, må dette gjøres slik at brannsikkerheten opprettholdes. Dette gjelder for eksempel ved fremføring av elektrokabel mellom garasjeplass og den enkelte beboers sikringsskap i kjeller. Dette er beboers ansvar, autorisert elektrofirma må brukes for denne type arbeid.

 

Inngangsdør til leilighet

Døra har en brannforebyggende karakter. Det bør ikke skrues i døra (f.eks pynt og navneskilt), da brannforebyggende effekten da vil forringes.

 

Disse punktene må vi alle passe på, og følge opp over tid!