25 okt 2018

Gjesteparkering

Gjesteparkering skal kun brukes av gjester. Brudd på ordensreglene kan føre til borttauing.

Utdrag fra ordensreglene i Sameiet som omhandler GJESTE PARKERING

Det er få gjesteparkeringsplasser for hele sameiet og det er derfor viktig at alle beboere parkerer på parkeringsplassen sin i kjelleren.

Gjesteparkeringsplassene skal ikke brukes av kjærester og lignende, bil nummer to til beboere eller av besøkende som ofte er på besøk hos beboerne.

Husk også at man ikke skal bruke gjesteparkeringsplassene ved mange timers besøk. Da kan parkering i for eksempel Grilstadporten i Skonnertveien benyttes.

Ved lengre/stadig gjentagende bruk av gjesteparkeringsplassene av samme bil så vil styret rekvirerer borttauing uten forvarsel på eiers egen regning og risiko.

 

 

Gjesteparkering mellom G 45/47 og G 41/43 har 2 plasser + 1 handikap plass

Gjesteparkering mellom G 41/43 og G 37/39 har 4 plasser + 1 handikap plass

Gjesteparkering mellom G 37/39 og Sk har 4 plasser + 1 handikap plass