Endret: 26 apr 2018     Opprettet: 18 jan 2018

Byggetrinn 1 er koblet opp mot Brannvesenet

Varsling til brannvesenet er nå satt i drift på byggetrinn 1, fom årskiftet 2017/2018.

Varsling til brannvesenet er nå satt i drift på byggetrinn 1.

Følgende adresser er del av byggetrinn 1:

  • Strindfjordvegen 8
  • Strindfjordvegen 10
  • Strindfjordvegen 12
  • Grillstadfjæra 41
  • Grillstadfjæra 43
  • Grillstadfjæra 45
  • Grillstadfjæra 47

Melderen som henger i taket (som ser ut som den "gamle røykvarsleren") - den må aldri plukkes ned. 

Ved brannalarm vil det gå varsling til brannvesenet og de rykker ut.

Viser til ordensregler angående viderefakturering ved falsk alarm:

"Ved brannalarm: Som beboer kan man se på sin egen brannvarsler om det er en selv som har utløst brannalarmen. Dette ses ved at to lysdioder på brannvarsleren lyser rødt. Hvis brannalarmen går ser man på displayet nede i kjelleren i hver oppgang hvor brannalarmen har blitt utløst.

Alle i sameiet har undersøkelsesplikt på om det virkelig er brann før man avstiller alarmen.

Fra cirka nyttår 2017 vil brannalarmen bli direkte tilknyttet brannvesenet.

For å unngå høyere forsikringspremie for hele sameiet vil styret viderefakturere brannutrykning dersom beboeren som har utløst brannalarmen har opptrådt uaktsomt."