18 feb 2019

Avregning fjernvarme

Utsending våren 2019

Normalt blir det avregnet pr kalenderår, men da vi er et sameiet som har vært under utbygging og overtalelser - har avregning skjedd på annet tidspunkt.

Sist fjernvarme ble avregnet var høsten 2017 - tom august måned 2017.

Denne våren vil det bli avregnet for de 4 siste månedene i 2017 og hele 2018. 

Da vi frem til nå har endel variable faktorer for utregning er det en lengre prosess med å få utført avregning.  Men vår forretningsfører OBOS har startet jobben.

Du vil etterhvert pr post motta en oversikt over din leilighet - som sier om du har betalt inn for mye eller for lite målt opp i mot innbetalte a-konto beløp over felleskostnader.

Avregning av fjernvarme vil bli belastet felleskostnader. Dette vil komme som en egen linje på fakturaen.