Endret: 22 feb 2019     Opprettet: 2 nov 2018

Avfallssug for papir ute av drift Grilstad Marina pr 01.11.18

PAPIR fraksjonen på avfallssuget er derfor stengt inntil videre

1 av 2 vifter som sørger for å frakte avfallet fra søppelsug-innkastene til containerne har fått kraftige vibrasjoner.

Denne viften er ute av drift, og anlegget har 50% redusert kapasitet.

 

Papirfraksjonen på avfallssuget er derfor stengt inntil videre, da denne fraksjonen er vesentlig tyngre å frakte enn restavfall.

 

Restavfall fungerer som normalt.

 

I tillegg til papp/papir-containerne som allerede fins på Grilstad Marina er det supplert med 3 ekstra containere.

Blå firkant viser hvor papp og papir kan avleveres inntil vi har fått reparert anlegget. SE BILDE

På noen mobiler vil ikke bilde vises, da kan du prøve og logge på en PC.