18 aug 2018

BRANN ALARM

Vi har en optisk brannmelder i taket - Den skal ALDRI taes ned. det er IKKE en "røykvarsler". Brannalarmen stopper IKKE når dere plukker ned den optiske brannmelderen. 

BYGGETRINN 1: Hvis du har løst ut alarmen ved f.eks matlaging - det er IKKE brann hos - GÅ NED I TRAPPEOPPGANGEN I KJELLEREN og avstill alarmen - du har KORT tid på deg!! Hvis den falske alarmen ikke blir avstilt i kjelleren - rykker brannvesenet ut.

 

BYGGETRINN 2: Dere har panel inni leiigheten for å avstille en falsk alarm. Hvis du har løst ut alarmen ved f.eks matlaging - det er IKKE brann hos deg -  avstill alarmen - du har kort tid på deg!!  Byggetrinn 2 er ikke koblet mot brannvesent ennå - det skal gå en viss tid som gjenspeiler stabil drift før det aktiveres oppkobling mot brannvesenet.

 

En brannalarm skal ALDRI avstilles av andre beboere uten at det det er sjekket om det falsk eller reell alarm i aktuelle leilighet. På panelet står det hvilket bygg og leilighetsnummer det gjelder.
Hvis dette gjøres - vil IKKE brannvesenet vite hvilken leilghet det gjelder når de kommer. Det eneste brannvesenet da ser - er hvem som har plukket ned den optiske brannmelderen (PS, den skal som nevnt aldri plukkes ned).

 

Den som slår av brannalarmen og IKKE undersøker om det er en reell brann - kan bli ansvarlig for at brannvesenet ikke finner frem til der det virkelig brenner.

 

Ber derfor innstendig om at dere IKKE plukker ned deres brannmelder eller avstiller brannalarmen uten å undersøke om det virkelig er brann!

 

Brannbilen kommer alltid til Strindfjordvegen 8, fordi brannsentralen som brannvesenet skal lese av er ved garasjeporten.

 

Ved matlaging er det viktig at kjøkkenvifta benyttes på riktig styrke.

 

Byggetrinn 1: Oppfordrer alle beboere om å sette seg inn i instruksjonen som henger på veggen ved siden av panelet i kjellergangen i hver enkelt oppgang. 

 

Ved utrykning av brannvesenet på falsk alarm - vil det utstedes faktura til den leiligheten som utløste alarmen.

 

Styremedlemmer får SMS når brannalarm utløses. Styremedlemmer som er hjemme ved utløsning av brannalarm møter brannveneset i garasjen ved innkjøringen - for å bistå dem med det de trenger.