Rengjøring av garasjeanlegget mandag 7. mai 2018

Garasjeanlegget skal rengjøres mandag 7. mai 2018 kl. 08.00-16.00. Perioden kan bli kortere. Alle kjøretøy og annet utstyr må være ryddet ut av garasjen i denne perioden, inklusive sykler i sykkelparkeringen.

Styret tar ikke ansvar for skade på biler og utstyr som ikke er fjernet i forbindelse med feiing/vasking av garasje.

For at garasjeanlegget i sameiet skal bli rent og ryddig må garasjen tømmes. Alle bidrar dermed til at kjøretøyene ikke blir så fort nedstøvet.

Rengjøring av garasjekjeller skal utføres to ganger i året.

Parkeringsplassene skal kun nyttes til parkering av kjøretøy. Ber om at alle som oppbevarer andre ting enn sitt kjøretøy på parkeringsplass om rydde det bort. 

Rengjøring av garasjen krever at ordensreglene overholdes.

Utdrag fra ordensreglene sier følgende:

"Parkering må foregå på anviste plasser og slik at det ikke er til sjenanse eller hindrer noen former for trafikk til og fra sameiet og de enkelte leilighetene. Parkeringsplassene skal kun nyttes til parkering av kjøretøy."

Komplette ordensregler vedtatt på sameiermøtet 15.03.2018 finner dere her:

https://www.herborvi.no/documents/7600/7600_HR_Sameiet_Fjordhagen_husordensregler_rev._15.03.18.pdf