Endret: 22 feb 2019     Opprettet: 14 jan 2018

Ordinært årsmøte 2018

Sameiet Fjordhagen vil avholde ordinært årsmøte 15. mars 2018

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest
9. februar 2018.

Se fullstendig brev ved å trykke på denne lenken: saker til årsmøtet

Valgkomite for 2018 ønsker forslag til nye medlemmer til styret og varamedlemmer. Dere kan sende forslag til ny(e) styremedlemmer til e-post fjordhagen@styrerommet.net eller ta kontakt med valgkomite på telefon.

Arild Kraft, tlf. 901 21 213

Bård Aune, tlf. 907 96 575