Endret: 15 mai 2019     Opprettet: 28 nov 2018

Endring av felleskostnader

Gjeldende fom 01.01.2019

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene fra 01.01.19.

Bakgrunnen for økningen er for å opprettholde en forsvarlig drift av sameiet.

Dagens nivå på felleskostnaden er ikke tilstrekkelig for de lovpålagte og nødvendige drift og vedlikeholds avtaler som er inngått.

Vi er et nytt sameie som gradvis de siste 3 årene har vært under bygging og overtakelse bygg for bygg. Det var kun et lite halvt år siden vi overtok den siste bygningsmassen fra utbygger. Så det er først nå at vi begynner og se hva de totale driftskostnadene mest sannsynligvis vil komme på. 

Brev til seksjonseiere sendes ut i løpet av de nærmeste dagene om økningen på fellesutgiftene fra nyåret.